FANDOM


Ang kwentong "Komunikasyon" ay napuno nang tila mga pag-uusap na dalawang karakter sa telepono, sulatan at paglalagay ng mga 'notes', at kung anu bang paraan ng komunikasyon. Sinimulan ito sa paguusap ni Weng at ng kanyang ina patungkol sa relasyon ni Weng sa kanyang kamag-aral na si Miguel na parehong bakla. halatang-halata sa ina ang laging pagaalala sa kalagayan at sa kapakanan ng kanyang anak sa kinabukasan. Laging ipinagdarasal ng kanyang magulang na masira ang relasyon ni Weng at ni Miguel upang maging masaya at tama ang mga mangyayari sa kanyang anak. Ngunit ipinaglalaban pa rin ni Weng ang kanyang pagmamahal kay Miguel kahit na minsan ay nag-aaway sila dahil sa pagseselos nito sa dating kasintahan ni Miguel na si Ronnie. Malakas pa rin ang pagmamahal niya kay Ronnie at hindi ito natinag ng pagseselos at ng kanyang ina kahit ang tanging paraan lamang na kanilang komunikasyon ay sa telepono dahil sa layo nila sa isa't isa at sa ayaw ng ina ni Weng. Masasaksihan na ang pag-ibig ay kinakailangan ng magandang komunikasyon upang maging progresibo.