FANDOM


Makikitaan sa kwento ang iba'i ibang aspeto ng pag-ibig sa buhay at ang mga katotohanan sa mundo. Ilan sa mga paksa at temang napansin ay ang mga:

  1. Pagmamahal ng magulang sa anak - ipinakita riot ang matinding pagmamahal ng ina ni Weng sakanya at ang pagalala niya sa kanyang anak sa pagpasok sa ganitong sitwasyon ng relasyon. Mapapansin din natin dito ang lubos na pagpapayo nito sa kanyang anak at hindi natin makikitaan ng bahid na ayaw niyang mapariwa ang kanyang anak kinalaunan.
  2. Pagmamahal sa nobyo/nobya - masasabing walang nararapat na basihan ng pagmamahal na dapat lalaki at babae lamang ang gumawa ng ganun. Ipinapahiwatig din ng kwentong ito na ang pag-ibig ay walang pinipiling taao, kapag natamaan ka nito ay dapt na ipaglaban mo ito ng tama.
  3. Pagseselos - isa na rin ito sa mga kadalasang dahilan ng pagseselos ngunit dito sa kwento sabay nilang nina Weng at Miguel labanan ang ganitong suliranin upang kung sa gayon ay maging produktibo ang kanilang pagsasama.
  4. Pagkakaibigan - hindi nga maikukubli ang nabuong pagkakaibigan nina Weng, Fay, at Milo na maging ang kani-kanilang buhay ay kanilang inaalam at tinutulungan upang maging maayos. Pinakita rin ang kahalagahan ng mga kaibigan sa gitna ng mga problema at unos sa buhay.
  5. Komunikasyon bilang napakahalagang bagay ng isang relasyon - binigyang importansya ng kwentong kwento na isa sa mahalagang aspeto sa buhay ang komunikasyon upang magkaroon ng magandang samahan sa relasyon sa pamilya, kaibigan, at mahal sa buhay. Isaisip sana natin na ang pagkakaroon ng komunikasyon ay napakahalaga sa buhhay.