FANDOM


Ang mga bumubuo sa kwento ay sina:

  • Nigel - Mag-aaral at miyembro ng Kamalayan, literary magazine ng kanilang paaralan na nakatikim ng isang makamundong kaligayan sa piling ng isang "call boy". Naging alyas Danny sa tuwing pinapasok na ang ganitong pangyayayri.
  • Tom - kaibigan ni Nigel at miembro rin ng Kamalayan. Siya ang nagdala kay Nigel sa H.P. (Harizon Plaza) at naging dahilan kung bakit nahumaling si Nigel sa ganitong gawain.
  • Eric - isa sa mga laging pumupunta upang ma-"pick-up" ng kung sunumang nangangailangan ng konting kaligayahan. Naging kostumer niya si Danny sa H.P. at ang kanyang tunay na pangalan ay Tony.