FANDOM


Binubuo ang kwentong ito ng mga tema at paksa kung saan makikita natin ito kung susuriin ng mabuti. taulad na lamang ng mga ito:

  1. karaniwang katangian ng mga homosexuals - makikita sa karakter ni Tom na isa siyang hindi palaimik na mag-aaral maliban na lamang sa kanyang mga kauri o kaparehong bading tulad na nga ni nigel. Masasabing hindi lahat ng mga bading ay bokal o kaya'y ipagmalaki kundi karamihan sa mga ito'y nahihiya at takot sa mga maaring mangyari sakanila kapag naglantad sila.
  2. prostitusyon - dito umiikot ang kwento at ito ang nagsasabi sa pangkalahatan ng kwento - ang pagbebenta ng laban upang makatikim ng panandaliang aliw o 'di kaya'y upang pagkakitaan. Ang ganitong gawain ay hindi lamang gabi bagkus ay maari sa hapon ayon sa kwento.
  3. pagtingin sa estado sa buhay - ipinapakita sa kwento rito na hindi lahat dito sa Pilipinas ay iisa lamang ang antas lalo na sa unibersidad na pinag-aaralan. Masasabing nag-aaral ka nga sa isang prestihiyoso at mamahaling paaralan ngunit hindi ibig sabihin ay mayaman ka na, marahil ay maraming paraan ang nakatulong upang sa ganoong paaralan ka nakapag-aral.
  4. pagkasira ng isipan sa murang edad - ayon sa kwento, karamihan sa mga nasa H.P. kung saan nagaganap ang bentahan ng laman ay mga mag-aaral na naka-uniporme pa. Hindi lamang sa pagpasok sa makamundong kaligayahan ang ginagawa ng mga estudyante kundi pati na rin ang hindi pagpasok sa kanilang paaralan.